Rekening courant krediet

Door | 7 februari 2012

Een rekening courant krediet is eigenlijk geen echt krediet. Een rekening courant krediet zorgt er enkel en alleen voor dat u over de mogelijkheid beschikt om op uw bankrekening in min te gaan zonder dat de bank u verplicht om het verschuldigde bedrag meteen terug te betalen. Een rekening courant krediet werkt dus eigenlijk als volgt. Aan een bepaalde rekening wordt een kredietlijn gekoppeld. Die kredietlijn zorgt er voor dat u een bepaald (vastgesteld!) bedrag in min kunt gaan. Het bedrag dat u in min kunt gaan is onderworpen aan een bepaalde intrest. Hierbij is het belangrijk om te vragen aan uw kredietverstrekker of de rente wordt berekend aan de hand van het kredietbedrag of aan de hand van het werkelijke bedrag dat u heeft opgevraagd. Let op, dit kan een zeer aanzienlijk verschil betekenen op vlak van kostprijs.

Verder dient u er ook rekening mee te houden dat niet iedere bank een rekening courant krediet aanbiedt. Veel banken vinden het nog steeds een te gevaarlijk krediet en zouden dan ook een veel te hoge kostprijs in rekening moeten brengen voor de voordelen die een rekening courant krediet eigenlijk slechts meer biedt ten opzichte van bijvoorbeeld een gewoon doorlopend krediet. Indien u echter op zoek bent naar een zo flexibel mogelijk krediet is het rekening courant krediet zeker en vast iets voor u!