Blanco krediet

Door | 7 februari 2012

Een blanco krediet staat in tegenstelling tot wat u misschien zult denken niet gelijk aan een onbeperkt krediet. Bij een blanco krediet verloopt de aanvraagprocedure wel enigszins anders dan u gewend bent. Het is bij een blanco krediet immers zo dat de kredietnemer niet zelf dient aan te geven welk bedrag hij wenst te lenen. Bij een blanco krediet zal de bank immers aan de hand van een verstrekte borg of gewoon aan de hand van de financiële situatie van de kredietnemer beslissen welk krediet er toegekend kan worden. Dat bedrag wordt in de meeste gevallen gekoppeld aan een bepaalde betaalrekening die u vervolgens de mogelijkheid biedt om op die betaalrekening in min te gaan. Een blanco krediet is hierdoor vooral erg interessant voor mensen die een financiële slag om de arm willen hebben.

Een blanco krediet is interessant, maar is het ook haalbaar op financieel vlak? Zoals gezegd moet u voor het afsluiten van een blanco krediet hoe dan ook over een zekere financiële zekerheid beschikken. Dit wil zeggen dat mensen met weinig financiële ruimte waarschijnlijk nooit een blanco krediet toegekend zullen krijgen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat het risico voor de bank altijd beperkt blijft waardoor de kostprijs niet schrikwekkend hoog komt te liggen. Een blanco krediet doet sterk denken aan een doorlopend krediet of een rekening courant krediet, maar is voorbehouden voor een iets specifiekere doelgroep.