doorlopend krediet overlsuiten

Door | 7 februari 2012

Een doorlopend krediet is voor heel wat kredietnemers behoorlijk interessant. Een doorlopend krediet heeft immers als voordeel dat het beschikt over voorwaarden waarvan kan worden afgeweken. Dit is vooral belangrijk voor mensen die weten dat ze op een bepaald ogenblik nood zullen hebben aan wat extra kapitaal, ook al hebben ze dat kapitaal eerder reeds van hun lening afgelost. Een doorlopend krediet biedt u de mogelijkheid om ook reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen. Dit is natuurlijk zeer interessant, vooral omdat u op deze manier nooit geen extra krediet dient af te sluiten… Of toch? Helaas komt het nog maar wat vaak voor dat mensen over meer dan één (doorlopend) krediet beschikken. Vooral wanneer het om kleine kredieten gaat kan het idee dan al snel gaan spelen om deze kredieten te oversluiten.

Een doorlopend krediet afsluiten verschilt eigenlijk niet of nauwelijks in vergelijking met het oversluiten van een gewoon persoonlijk krediet. Wanneer u een doorlopend krediet wenst te oversluiten dient u er alleen rekening mee te houden dat dit in de kredietvoorwaarden moet worden toegestaan. Is dat niet het geval, dan pleegt u in zekere zin contractbreuk en dan heeft de bank het recht om een bepaalde boete in rekening te brengen. Wanneer dit het geval is, is het voor u vooral belangrijk om na te gaan of het oversluiten van uw doorlopend krediet de kosten die u uit zult sparen al dan niet waard is.