Kredietanalist

Door | 7 februari 2012

Een kredietanalist is een bepaalde persoon die door de bank of kredietverstrekker in kwestie wordt aangesteld om kredietaanvragen te beoordelen op vlak van haalbaarheid. Het is bijvoorbeeld niet omdat een bepaalde kredietnemer een krediet aanvraagt voor een bedrag van 20.000 euro dat hij dit krediet ook daadwerkelijk kan betalen. Het is de kredietanalist die uiteindelijk zal beslissen of het krediet voor de persoon in kwestie haalbaar is of niet. Dit is echter niet de enige taak van de kredietanalist. Een kredietanalist heeft immers niet alleen de bevoegdheid om aangevraagde kredieten te onderzoeken, maar ook om bestaande kredieten op te volgen. Wat bijvoorbeeld wanneer de financiële situatie van een bepaalde kredietnemer opeens drastisch veranderd?

Bovenstaande toont eigenlijk op een zeer overzichtelijke manier aan dat een kredietanalist beslist over kredieten die al dan niet toegekend worden en of een kredietnemer wel over de mogelijkheid blijft beschikken om een bepaald krediet af te betalen. Het spreekt voor zich dat de kredietanalist hierbij niet enkel en alleen af mag gaan op zijn persoonlijk gevoel, maar enkele strikte procedures dient te volgen. Enkel en alleen aan de hand van de wettelijke bepalingen mag immers beslist worden of een bepaalde persoon al dan niet in staat is om een krediet af te sluiten en af te betalen.