Ondernemerskrediet

Door | 7 februari 2012

Een ondernemerskrediet is eigenlijk een verzamelnaam voor allerhande kredieten. Als ondernemer kunt u bijvoorbeeld geld nodig hebben om te investeren in een nieuwe zaak, maar u kunt ook geld nodig hebben om te investeren in een reeds bestaande zaak. Op zich vormt dit geen groot verschil, maar wat het afsluiten van een ondernemerskrediet betreft is dat zeker en vast wel het geval. Een ondernemerskrediet is hoe dan ook altijd een krediet dat wordt afgesloten met als doel om te investeren in een bedrijf. Over welke aard van investering het gaat doet in principe zelfs niet ter zake. Wel is het zo dat de aansprakelijkheid van een ondernemerskrediet aanzienlijk kan verschillen.

Wanneer u bijvoorbeeld als privé persoon een ondernemerskrediet wenst af te sluiten zult u er rekening mee moeten houden dat u privé ook aansprakelijk gesteld kunt worden. Dit zowel voor uw inbreng in het bedrijf als voor uw persoonlijk bezit. Wanneer u een ondernemerskrediet op naam van een bedrijf afsluit is dat veelal niet het geval. In een dergelijk geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de onderneming zelf tenzij door de bank anders werd overeengekomen. Een ondernemerskrediet is voor veel zakenmensen in ieder geval een onmisbare kredietvorm die tal van mogelijkheden biedt binnen de zakelijke sector.