krediet oversluiten

Door | 7 februari 2012

Mensen stellen zich wel eens de vraag wanneer het nu wel en wanneer het nu vooral niet interessant is om een krediet te oversluiten. Het is natuurlijk zo dat dit een bijzonder moeilijke vraag is. Wanneer u er over nadenkt om een krediet te oversluiten wil dat immers zeggen dat u met verschillende (kleine) kredieten te maken heeft. Op zich is dat geen probleem, maar u bent er waarschijnlijk ook achtergekomen dat verschillende kleine kredieten samen handenvol geld kosten. Een krediet oversluiten kan er voor zorgen dat al deze verschillende kleine kredieten samen worden gebracht tot één groot krediet. Interessant? Zeker en vast, maar u dient bij het oversluiten van een krediet helaas wel altijd rekening te houden met een zekere kostprijs.

Wanneer u een bepaalde kredietovereenkomst afsluit bent u er zich immers van bewust dat u zich aan verschillende voorwaarden dient te houden. Wanneer er van deze voorwaarden wordt afgeweken kan de bank u een boete aanrekenen. Deze boete wordt ook in rekening gebracht bij het oversluiten van een krediet. Het feit of een krediet oversluiten al dan niet interessant is, is dus vooral afhankelijk van de boete die door de bank in rekening wordt gebracht. Alvorens een krediet te oversluiten dient u met andere woorden grondig te controleren of de kostprijs van de rente, die van de boete al dan niet overstijgt. Alleen dan is een krediet oversluiten echt interessant.