Rekening courant krediet rente

Door | 7 februari 2012

Een rekening courant krediet is voor veel mensen een uitermate interessante mogelijkheid om geld te lenen. Een rekening courant krediet biedt u immers de mogelijkheid om zonder probleem in min te gaan op uw bankrekening. Dit is vooral interessant voor mensen die denken op een bepaald ogenblik snel meer geld nodig te hebben dan er op dat ogenblik op de bankrekening terug te vinden is. Wanneer u beschikt over een rekening courant krediet kunt u immers meteen in min gaan zonder dat u daarvoor de toestemming van de bank nodig heeft (u heeft immers een kredietovereenkomst ondertekend). Dit is allemaal natuurlijk leuk en aardig, maar hoe zit het met de rente op een rekening courant krediet?

De rente op een rekening courant krediet ligt over het algemeen iets hoger dan bij een gewoon krediet op afbetaling het geval is. Het is voor de hand liggend dat het vooral de flexibiliteit van deze kredietvorm is die er voor zorgt dat de rente soms aanzienlijk kan zijn. Hou er bij een rekening courant krediet hoe dan ook altijd rekening mee dat de rente wordt bepaald aan de hand van het openstaande bedrag. Des te lager u het openstaande bedrag kunt maken, des te minder kosten u dus met andere woorden zult moeten betalen.