Categorie: krediet

Doorlopend krediet vergelijken

Een doorlopend krediet kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Een doorlopend krediet wordt immers aanzien als één van de populairste, maar helaas ook duurste kredieten op de markt. Een doorlopend krediet vergelijken is daarom voor de meeste kredietnemers ook werkelijk essentieel. Het is bij een doorlopend krediet eigenlijk vrij belangrijk om een goede kredietlimiet te kiezen. Wanneer u deze… Lees verder »

Rekening courant krediet

Een rekening courant krediet is eigenlijk geen echt krediet. Een rekening courant krediet zorgt er enkel en alleen voor dat u over de mogelijkheid beschikt om op uw bankrekening in min te gaan zonder dat de bank u verplicht om het verschuldigde bedrag meteen terug te betalen. Een rekening courant krediet werkt dus eigenlijk als volgt. Aan een… Lees verder »

Krediet lenen

Een krediet wordt afgesloten door mensen die een zeker bedrag willen lenen of een bepaalde koop op krediet wensen te doen. Geld lenen kan eigenlijk op verschillende manieren, alleen zal er aan de hand van uw persoonlijke voorkeur beslist worden welke kredietvorm uiteindelijk het meest voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Geld lenen middels een krediet is dan… Lees verder »

Kredietanalist

Een kredietanalist is een bepaalde persoon die door de bank of kredietverstrekker in kwestie wordt aangesteld om kredietaanvragen te beoordelen op vlak van haalbaarheid. Het is bijvoorbeeld niet omdat een bepaalde kredietnemer een krediet aanvraagt voor een bedrag van 20.000 euro dat hij dit krediet ook daadwerkelijk kan betalen. Het is de kredietanalist die uiteindelijk zal beslissen of… Lees verder »

kopen op krediet

Kopen op krediet is voor heel wat mensen een interessante mogelijkheid om een artikel of product aan te kopen die normaal veel te duur is. Voor bepaalde erg grote aankopen zoals een auto is de kans sowieso erg klein dat u over voldoende geld beschikt en dan kan het goed zijn om te weten dat u kunt kopen… Lees verder »

Kredietverzekering

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om een zogenaamde kredietverzekering af te sluiten. Een kredietverzekering is immers een verzekering waarmee een bedrijf zich kan indekken tegen klanten die bijvoorbeeld te maken krijgen met een verslechterde financiële situatie. Wanneer een bepaalde klant een factuur van uw bedrijf niet kan betalen kan de kredietverzekering tussenkomen. U dient in dit geval… Lees verder »

kortlopend krediet

Een kortlopend krediet is een krediet waarbij de kredietnemer er mee instemt dat hij slechts voor een korte periode een bepaald geldbedrag kan lenen. Gezien de korte looptijd van de kredietovereenkomst is het veelal ook zo dat het geldbedrag dat u kunt lenen eerder beperkt is. Een typisch voorbeeld van een kortlopend krediet is bijvoorbeeld een mini lening.… Lees verder »

krediet aanvragen

Er is waarschijnlijk niemand meer die niet weet hoe een krediet aangevraagd kan worden. Tegenwoordig beschikken we over verschillende manieren om zeer eenvoudig een krediet aan te vragen. Sterker nog, de tijd dat u naar een bank moest om een krediet aan te vragen is voorgoed verleden tijd. Zelfs per sms en e-mail kunt u zeer eenvoudig een… Lees verder »

doorlopend krediet overlsuiten

Een doorlopend krediet is voor heel wat kredietnemers behoorlijk interessant. Een doorlopend krediet heeft immers als voordeel dat het beschikt over voorwaarden waarvan kan worden afgeweken. Dit is vooral belangrijk voor mensen die weten dat ze op een bepaald ogenblik nood zullen hebben aan wat extra kapitaal, ook al hebben ze dat kapitaal eerder reeds van hun lening… Lees verder »

Flexibel krediet

Eigenlijk bestaan er twee verschillende soorten kredieten. We hebben de vaste, lineaire kredieten en we hebben de flexibele kredieten. Vaste, lineaire kredieten zijn de eenvoudigst te doorgronden kredieten. U weet vanaf het ogenblik dat u het krediet afsluit immers waaraan u zich precies kunt verwachten. Bij een flexibel krediet (zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet) is dat niet het… Lees verder »